خبر فوری

خبر فوری

برگزاری جشنواره بالون های هوای گرم در مرکز چین

بدون شرح

برگزاری جشنواره بالون های هوای گرم در مرکز چین

پانزده بالون هوای گرم روز جمعه در مرکز چین به پرواز درآمدند. نزدیک به هزار گردشگر که به اینسی در استان هوبئی چین آمده بودند، از نزدیک تماشاگر این برنامه بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح