خبر فوری

خبر فوری

دلقک های مکزیک در دفاع از منزلت حرفه ای خود تظاهرات کردند

بدون شرح

دلقک های مکزیک در دفاع از منزلت حرفه ای خود تظاهرات کردند

صدها نفر از دلقکان حرفه ای روز چهارشنبه در مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک در دفاع از حرفه خود تظاهرات کردند. شرکت کنندگان اعتراض خود را نسبت به جنجال بر سر دلقک های «وحشت آفرین» ابراز کردند.

معترضان با تجمع در برابر بنای انقلاب مکزیک در مرکز پایتخت این کشور فریاد زدند «ما دلقکیم، آدم کش نیستیم.»

این تظاهرات بخشی از تجمع سالانه دلقک ها در سراسر آمریکای جنوبی بود که شامل برگزاری نمایش از سوی آنها در چند شهر و مسابقه لباس دلقک ها می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح