خبر فوری

خبر فوری

بیش از ۳۰۰ مهاجر عازم ایتالیا از امواج دریا نجات یافتند

بدون شرح

بیش از ۳۰۰ مهاجر عازم ایتالیا از امواج دریا نجات یافتند

تعداد ۳۴۲ مهاجر شامل زنان و کودکان که سعی داشتند از لیبی و مسیر دریا خود را به ایتالیا برسانند، روز سه شنبه به کمک امدادگران از دریا نجات یافتند.

این مهاجران از کشورهای نیجر، نیجریه، پاکستان، سوریه و لیبی عازم اروپا بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح