خبر فوری

خبر فوری

مسن ترین اورانگوتان دنیا در باغ وحش پرت استرالیا

بدون شرح

مسن ترین اورانگوتان دنیا در باغ وحش پرت استرالیا

نام اورانگوتان باغ وحش پرت استرالیا به عنوان مسن ترین اورانگوتان دنیا در کتاب رکورد گینس به ثبت رسید. این اورانگوتان که «پوان» نام دارد روز پنجشنبه ۶۰ ساله شد. سلطان جوهور (ایالتی در مالزی) این اورانگوتان را در سال ۱۹۶۸ به این باغ وحش هدیه کرده بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح