خبر فوری

خبر فوری

تصاویری از خیابان های خالی از سکنه در حلب

بدون شرح

تصاویری از خیابان های خالی از سکنه در حلب

تصاویر هوایی از مناطق شرقی حلب که در کنترل شورشیان مخالف دولت بشار اسد است، خیابان های خلوت و خالی از سکنه را نشان می دهد.

مطالب بیشتر از بدون شرح