خبر فوری

خبر فوری

خانواده سلطنتی بریتانیا در مراسم پایان جنگ جهانی اول

بدون شرح

خانواده سلطنتی بریتانیا در مراسم پایان جنگ جهانی اول

پرنس چالز و پرنس هری روز جمعه در مراسم پایان جنگ جهانی اول حضور یافتند.

پرنس چارلز که در سفر به بحرین در منامه حضور داشت این مراسم را در این شهر اجرا کرد و پرنس هری در مراسمی که در باغ ملی گیاه شناسی استافوردشر انگلستان برپا شده بود حضور یافت. روز آتش بس در سراسر جهان در ساعت ۱۱ صبح (به وقت محلی) روز ۱۱ نوامبر گرامی داشته می شود، زمانی که پیمان آتش بس در سال ۱۹۱۸ به امضا رسید که علامت پایان جنگ بزرگ است.

مطالب بیشتر از بدون شرح