خبر فوری

خبر فوری

تصاویری از ویرانیهای شهر حلب

بدون شرح

تصاویری از ویرانیهای شهر حلب

تصاویری که یکی از گروه های ناظر بر تحولات سوریه از شهر حلب منتشر کرده است، ویرانه های به جا مانده از این شهر تحت محاصره را نشان می دهد.

بسیاری از ساختمانها در این منطقه با خاک یکسان شده اند و در اکثر ساختمانها کسی زندگی نمی کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح