خبر فوری

خبر فوری

پرچم های نیمه افراشته در هاوانا در سوگ فیدل کاسترو

بدون شرح

پرچم های نیمه افراشته در هاوانا در سوگ فیدل کاسترو

همزمان با مراسم سوگواری کوبایی ها برای فیدل کاسترو، رهبر سابق این کشور، پرچم های کوبا در شهر هاوانا، پایتخت به حالت نیمه افراشته در آمده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح