خبر فوری

خبر فوری

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ رقابت بر سر ریاست پارلمان اروپا

 Comments
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ رقابت بر سر ریاست پارلمان اروپا
اندازه متن Aa Aa

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، گزارشهایی درباره رقابت بر سر ریاست پارلمان اروپا، ارائه «برنامه دفاعی» کمیسیون اروپا، ثبت آبجوی بلژیک در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی و تازه ترین تحولات مربوط به برکسیت، ارائه خواهد شد.

گفتگو با دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر مهاجرت و امور داخلی اتحادیه اروپا درباره روابط با ترکیه و بحران پناهجویان، موضوع دیگر این برنامه است.