خبر فوری

خبر فوری

عبور مهاجران آفریقایی از سیم های خاردار

بدون شرح

عبور مهاجران آفریقایی از سیم های خاردار

بیش از چهارصد مهاجر که از جنوب صحرای آفریقا عازم اروپا شده اند از سیم های خاردار مرز میان مراکش و اسپانیا می گذرند. این حصار مرزی در نزدیکی شهر سئوتای اسپانیا قرار دارد.

مطالب بیشتر از بدون شرح