خبر فوری

خبر فوری

فرشتگانی که از برج کلیسا فرود می آیند

بدون شرح

فرشتگانی که از برج کلیسا فرود می آیند

هزاران نفر در اوشتک واقع در جمهوری چک روز شنبه گرد آمدند تا پرواز فرشتگان بر فراز یک کلسیا را تماشا کند.

سه زن جوان در قامت فرشتگان از برج های کلیسا سن پیتر و پل در میدان مرکزی شهر و در برابر دیدگان جمعیت به پرواز درآمدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح