خبر فوری

خبر فوری

ادامه اعتراض مخالفان دولت در لهستان

 Comments
ادامه اعتراض مخالفان دولت در لهستان
اندازه متن Aa Aa

نارضایتی مخالفان دولت در لهستان شدت گرفته و گسترش یافته است و پارلمان این کشور در ورشو پایتخت همچنان تحت محاصره مخالفان است. حزب حاکم مخالفتها را غیرقانونی دانسته و آنرا اقدامی برای مصادره قدرت خوانده است.

مخالفان به محدود شدن فعالیت رسانه ها در پارلمان این کشور معترضند.

یکی از مخالفان لهستانی می گوید: « تا زمانی که جوابی دریافت نکنیم اینجا را ترک نخواهیم کرد. تا زمانی که فرآیند دموکراتیک برقرار نشود اینجا را ترک نخواهیم کرد. تا زمانی که رسانه آزاد در خطر است با ان مبارزه خواهیم کرد. باید امکان حضور مردم در پارلمان دوباره فراهم شود چرا که پارلمان مهمترین نماد دموکراسی در این کشور است.»

طبق قوانین جدید پیشنهادی حزب قانون و عدالت، حزب حاکم در لهستان، تعداد خبرنگارانی که اجازه ورود به پارلمان را دارند، محدود خواهد شد و تنها پنج شبکه تلویزیونی برای ضبط یا پخش جلسات پارلمانی اجازه حضور خواهند داشت.