خبر فوری

خبر فوری

تجمع صلح جامعه مسیحیان پاکستان سوار بر کامیون

بدون شرح

تجمع صلح جامعه مسیحیان پاکستان سوار بر کامیون

صدها نفر از اعضای جامعه مسیحیان پاکستان روز چهارشنبه در مرکز شهر کراچی راهپیمایی صلح برگزار کردند. شرکت کنندگان که لباس بابانوئل به تن کرده بودند سوار بر یک کامیون بزرگ و با پخش موسیقی و رقص برای صلح و رفاه در پاکستان دعا کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح