خبر فوری

خبر فوری

پاریس به سال جدید میلادی خوش آمد گفت

بدون شرح

پاریس به سال جدید میلادی خوش آمد گفت

هزاران نفر از گردشگران و اهالی پاریس در خیابان شانزه لیزه پاریس به استقبال سال نوی میلادی رفتند. حاضران در این مراسم شاهد نمایش خیره کننده آتش بازی بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح