خبر فوری

خبر فوری

جشنواره پارکس الویس در غرب سیدنی

بدون شرح

جشنواره پارکس الویس در غرب سیدنی

بازیکنان یک تیم آماتور راگبی در غرب شهر سیدنی استرالیا روز جمعه سیزدهم ژانویه برای مسابقه رجزخوانی و خودنمایی می کنند. این رویداد غیررسمی به عنوان بخشی از جشن بیست و پنجمین فستیوال پارکس الویس بود. در این مراسم میراث الویس پریسلی، آوازخوان شهیر راک اند رول گرامی داشته شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح