خبر فوری

خبر فوری

مشاهده اولین اژدهای دریایی یاقوتی در غرب استرالیا

بدون شرح

مشاهده اولین اژدهای دریایی یاقوتی در غرب استرالیا

دانشمندان برای نخستین بار توانستند از اژدهای دریایی یاقوتی در دریا فیلم بگیرند. این فیلمبرداری در غرب استرالیا انجام شده است. به گفته بیولوژیستها اژدهای دریایی یاقوتی که در فیلم دیده می شود از گونه نایاب این موجود زنده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح