خبر فوری

خبر فوری

مسابقات شنا در آبهای منجمد

بدون شرح

مسابقات شنا در آبهای منجمد

مینسک پایتخت بلاروسی میزبان مسابقات شنا در آبهای یخزده بود. این مسابقات بسیاری از شناگران حرفه ای اروپا را به این مسابقات کشاند.

مطالب بیشتر از بدون شرح