خبر فوری

خبر فوری

گارد ساحلی لیبی بیش از ۱۱۰۰ پناهجوی عازم اروپا را از آبهای مدیترانه برگرداند

 Comments
در حال خواندن:

گارد ساحلی لیبی بیش از ۱۱۰۰ پناهجوی عازم اروپا را از آبهای مدیترانه برگرداند

گارد ساحلی لیبی بیش از ۱۱۰۰ پناهجوی عازم اروپا را از آبهای مدیترانه برگرداند
اندازه متن Aa Aa

گارد ساحلی لیبی طی هفته گذشته در مجموع ۱۱۳۱ پناهجو را از آبهای این کشور در نزدیکی صبراته گرفت. آنها در چهار قایق بادی و سه قایق چوبی قصد داشتند با گذشتن از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند.
این پناهجویان به بازداشتگاه هایی فرستاده می شوند که به خاطر شرایط غیرانسانی و نقض گسترده حقوق بشری زیر انتقادند.

یکی از این پناهجویان گفت: «من در صبراته زندگی می کنم. ۳۰۰ دلار دادم که من را از لیبی به ایتالیا ببرند. ۱۲ نیمه شب راه افتادیم و ۲۰ ساعتی را میان آبها بودیم.»

در پی بسته شدن مسیر ترکیه-یونان به روی پناهجویان، لیبی به مرکز اصلی اعزام پناهجویان به اروپا تبدیل شده است. قاچاقچیان هم اغلب با دریافت پول زیاد آنها را سوار بر قایق هایی فاقد ایمنی روانه دریا می کنند. طی سال گذشته بیش از ۴۵۰۰ پناهجو طعمه دریا شده اند.

در همین حال، رهبران اروپا روز جمعه طی نشستی در مالت به لیبی پیشنهاد کردند که در ازای محدود کردن موج ورود پناهجویان از کشورهای شمال آفریقا، کمک های مالی و غیره در اختیار لیبی قرار خواهند داد.گرچه لیبی هنوز پاسخ روشنی به این پیشنهاد نداده اما این طرح انتقادهایی را به همراه داشته است. به گفته منتقدان طرح مذکور پناهجویان را بیشتر در معرض خطر و سوءاستفاده قرار خواهد داد.
لیبی در حال حاضر مهمترین مسیر پناهجویانی است که برای فرار از شرایط دشوار در کشورهای بحران زده آفریقایی و خاورمیانه می خواهند خود را به اروپا برسانند. در این کشور آشفته و از هم پاشیده، خشونت های غیرقانونی و نظام مند در قبال پناهجویان به روالی «عادی» و«روزمره» تبدیل شده است؛ عده ای از آنها در بازداشتگاه های موقت در شرایط سخت و غیر انسانی به سر می برند. والری گوریا، خبرنگار یورونیوز در گزارشی ویژه این وضعیت اسفبار را از زبان زنان و مردان آفریقایی به تصویر کشیده است.