خبر فوری

خبر فوری

آغاز جشنواره سالانه برف در ژاپن

بدون شرح

آغاز جشنواره سالانه برف در ژاپن

جشنواره سالانه برف در شهر «ساپارو» در ژاپن آغاز شد. در این جشنواره آثار و مجسمه هایی از جنس یخ به نمایش گذاشته می شود. یکی از آثار مطرح امسال مدل طاق نصرت با ارتفاع بیش از ۱۷ متر و عرض ۲۴ متر است. نمونه اصلی طاق نصرت در شهر پاریس قرار دارد و به دستور ناپلئون بناپارت ساخته شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح