خبر فوری

خبر فوری

آلمان اخراج پناهجویانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده را سرعت می بخشد

 Comments
آلمان اخراج پناهجویانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده را سرعت می بخشد
اندازه متن Aa Aa