خبر فوری

خبر فوری

اخبار از بروکسل؛ انتشار گزارش اقتصادی کمیسیون اروپا

 Comments
در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ انتشار گزارش اقتصادی کمیسیون اروپا

اخبار از بروکسل؛ انتشار گزارش اقتصادی کمیسیون اروپا
اندازه متن Aa Aa

انتشار تازه ترین گزارش کمیسیون اروپا درباره وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی، دیدگاه ایزابل داسیلوا، گزارشگر یورونیوز درباره توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا و شکایت جمعی از کارمندان نهادهای اروپایی از کمیسیون اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.