خبر فوری

خبر فوری

اعتراض خیابانی هواداران مقتدی صدر در بغداد

بدون شرح

اعتراض خیابانی هواداران مقتدی صدر در بغداد

صدها تن از هواداران مقتدی صدر، روحانی شیعه در عراق روز سه شنبه در خیابان های بغداد به خیابان آمده و تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به کشته شدن کسانی برپا شد که روز شنبه در تظاهراتی ضد دولتی جان باختند.

مطالب بیشتر از بدون شرح