خبر فوری

خبر فوری

اولین قدم توله خرس قطبی

بدون شرح

اولین قدم توله خرس قطبی

در این ویدئو در باغ وحشی در مونیخ آلمان یک توله خرس قطبی به همراه مادرش پس از هفته ها قدم به فضای آزاد می گذارد. خرس های قطبی در زمرۀ حیوانات در معرض خطر طبقه بندی شده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح