خبر فوری

خبر فوری

پرتاب کفش فلسطینی ها به پوستر ترامپ

بدون شرح

پرتاب کفش فلسطینی ها به پوستر ترامپ

فلسطینی ها به سوی پوستر دونالد ترامپ کفش پرتاب می کنند، عملی که در نزد اعراب از بی حرمتی های بزرگ محسوب می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح