خبر فوری

خبر فوری

اخبار از بروکسل؛ نشست رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ نشست رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا

اخبار از بروکسل؛ نشست رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

نشست رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در کاخ ورسای، تصمیم وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تاسیس ستاد فرماندهی ارتش و تجمع حامیان پناهجویان در مقابل نهادهای اروپایی در بروکسل، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.