ادای احترام ژاپن به قربانیان زلزله ۲۰۱۱

بدون شرح

ادای احترام ژاپن به قربانیان زلزله ۲۰۱۱

مردم ژاپن به قربانیان زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ این کشور ادای احترام کردند. در این فاجعه بیش از ۱۸ هزار نفر کشته شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح