خبر فوری

خبر فوری

موزه موصل دو سال پس از سیطره داعش

بدون شرح

موزه موصل دو سال پس از سیطره داعش

پس از دو سال سیطره داعش بر موصل در عراق، موزه این شهر نابود شده است. اشیای با ارزش یا از بین رفته یا غارت شده اند.

بسیاری از آثار باستانی تمدن های بابل، آشور، اکد و پارس و روم تخریب شده یا به سرقت رفته اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح