خبر فوری

خبر فوری

شصتمین سالگرد امضای پیمان رم

بدون شرح

شصتمین سالگرد امضای پیمان رم

به مناسبت شصتمین سال امضای پیمان رم، شماری از شهروندان اتحادیه اروپا از کشورهای مختلف به مقر پارلمان اروپا آمدند و درباره آینده این اتحادیه به بحث و گفتگو با نمایندگان پرداختند.

مطالب بیشتر از بدون شرح