خبر فوری

خبر فوری

بیست و پنجمین سالگرد دیسنی لند در پاریس

بدون شرح

بیست و پنجمین سالگرد دیسنی لند در پاریس

جان لجند و تری هتجر، دو چهره مشهور آمریکایی روز شنبه در دیسنی لند پاریس حضور یافتند. دیسنی لند در پایتخت فرانسه بیست و پنجمین سالگرد برپایی اش را جشن گرفت.

مطالب بیشتر از بدون شرح