خبر فوری

خبر فوری

مرد ماهیگیر از دریاچه یخ زده نجات یافت

بدون شرح

مرد ماهیگیر از دریاچه یخ زده نجات یافت

امدادگران استونی ویدئویی را که نشان می دهد یک مرد ماهیگیر از دریاچه یخ زده نجات داده می شود منتشر کردند. این ویدئو به قصد هشدار دادن درباره خطر ماهیگیری در دریاچه های یخ زده منتشر شده است. فرد نجات داده شده به بیمارستان منتقل شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح