خبر فوری

خبر فوری

مدیرعامل بانک بارکلیز تحت تحقیق قرار گرفت

در حال خواندن:

مدیرعامل بانک بارکلیز تحت تحقیق قرار گرفت

مدیرعامل بانک بارکلیز تحت تحقیق قرار گرفت
اندازه متن Aa Aa

جس استالی، مدیرعامل بانک بریتانیایی بارکلیز به دلیل تلاش برای کشف هویت یک افشاگر، تحت تحقیق سازمان رفتار مالی و بخش مقررات سازمانی بانک انگلیس قرار خواهد گرفت.

بانک بارکلیز روز دوشنبه با انتشار بیانه ای در این رابطه اعلام کرد که آقای استالی پاداش سالیانه خود را نیز از دست می دهد.

مدیرعامل بانک در دو مورد تلاش کرده است تا با استفاده از تیم امنیت داخلی، هویت نگارنده دو نامه درباره یکی از مقامات ارشد این بانک را شناسایی کند.