خبر فوری

خبر فوری

هنرنمایی با هواپیما در آسمان سن دیگو

بدون شرح

هنرنمایی با هواپیما در آسمان سن دیگو

یوشیهید مورویا، با هنرنمایی ویژه خود برنده دومین دور از مسابقات جهانی حرکات نمایشی هوایی رد بول در سن دیگو واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح