خبر فوری

خبر فوری

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ انتخابات زودهنگام پارلمانی در بریتانیا

 Comments
در حال خواندن:

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ انتخابات زودهنگام پارلمانی در بریتانیا

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ انتخابات زودهنگام پارلمانی در بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، ابتدا دو گزارش درباره انتخابات زودهنگام پارلمانی در بریتانیا و پیامدهای آن بر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ارائه خواهد شد.

حضور دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا به عنوان شاهد در دادگاهی در لهستان و همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، موضوعات دیگر این برنامه هستند.