خبر فوری

خبر فوری

اخبار از بروکسل؛ حضور نخست وزیر مجارستان در پارلمان اروپا

 Comments
در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ حضور نخست وزیر مجارستان در پارلمان اروپا

اخبار از بروکسل؛ حضور نخست وزیر مجارستان در پارلمان اروپا
اندازه متن Aa Aa

دیدگاه کمیسیون اروپا درباره قوانین بحث برانگیز دولت مجارستان، حضور ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در پارلمان اروپا و مصوبه کمیسیون فرهنگی پارلمان اروپا برای جلوگیری از انتشار تصاویر مروج تنفر و خشونت بر روی اینترنت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.