خبر فوری

خبر فوری

تمرین نظامیان روسیه در قطب شمال

بدون شرح

تمرین نظامیان روسیه در قطب شمال

نظامیان ارتش روسیه روز سه شنبه در مورمانسک در قطب شمال مانور نظامی انجام دادند. این تمرین به ویژه برای نشان دادن آمادگی نظامیان روسیه در سخت ترین شرایط جوی برنامه ریزی شده بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح