خبر فوری

خبر فوری

بچه فیلی که سر می‌خورد

بدون شرح

بچه فیلی که سر می‌خورد

یک بچه فیل در چین برای پایین رفتن از تپه‌ها به قصد تفریح و بازی سر می‌خورد. این تصاویر در استان یونان در جنوب چین و در مرز با میانمار ضبط شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح