خبر فوری

خبر فوری

بسته شدن چند ایستگاه مترو در پاریس به دنبال بارندگی شدید

 Comments
در حال خواندن:

بسته شدن چند ایستگاه مترو در پاریس به دنبال بارندگی شدید

بسته شدن چند ایستگاه مترو در پاریس به دنبال بارندگی شدید
اندازه متن Aa Aa