خبر فوری

خبر فوری

برزیل؛ تلاش برای نجات یک نهنگ

بدون شرح

برزیل؛ تلاش برای نجات یک نهنگ

دهها نفر از توریست های ساحل بوزیوس در برزیل، روز پنج شنبه مجبور شدند برای نجات نهنگی که به ساحل آمده بود آستین ها را بالا بزنند.

داوطلبان با استفاده از سطل های آب و بیل تلاش کردند ماسه ها را از اطراف نهنگ کنار بزنند تا برای او راهی باز کنند که به دریا بازگردد.

مطالب بیشتر از بدون شرح