خبر فوری

خبر فوری

آغاز جشنواره گانش هندوها؛ خدایی با سری از فیل و بدنی انسان نما

بدون شرح

آغاز جشنواره گانش هندوها؛ خدایی با سری از فیل و بدنی انسان نما

در جشنواره گانش، هندوها زادروز یکی از خدایان هندو به نام «گانشا» را گرامی می دارند که خدای دانش، خرد و خوشبختی است.

این جشنواره یازده روزه که از ۲۴ اوت در سراسر کشور هند آغاز شده، پنجم سپتامبر به پایان می رسد.

مطالب بیشتر از بدون شرح