خبر فوری

خبر فوری

چین؛ نجات یک بچه گربه از داخل موتور خودرو

بدون شرح

چین؛ نجات یک بچه گربه از داخل موتور خودرو

یک بچه گربه که در قسمت موتور خودرو گیر افتاده بود در شمال چین نجات داده شد. چند نفر به مدت دو ساعت تلاش کردند این بچه گربه را بیرون بکشند.

مطالب بیشتر از بدون شرح