خبر فوری

خبر فوری

تگزاس؛ خرابی های بر جای مانده از طوفان هاروی

بدون شرح

تگزاس؛ خرابی های بر جای مانده از طوفان هاروی

بعد از دو روز طوفان و سیل، مردم در مناطق ساحلی تگزاس با تخریب های ناشی از طوفان هاروی مواجه اند. طوفان باعث افتادن درخت ها، تخریب خانه ها و قطع شدن برق در برخی از مناطق شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح