خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات در اعتراض به اصلاح قانون کار در بسیاری از شهرهای فرانسه

 Comments
در حال خواندن:

تظاهرات در اعتراض به اصلاح قانون کار در بسیاری از شهرهای فرانسه

تظاهرات در اعتراض به اصلاح قانون کار در بسیاری از شهرهای فرانسه
اندازه متن Aa Aa