خبر فوری

خبر فوری

مراسم بریدن شاخ گوزن‌ها در ژاپن

بدون شرح

مراسم بریدن شاخ گوزن‌ها در ژاپن

در طی مراسمی که در شهر نارای ژاپن برگزار شد کارکنان یک پارک حیات وحش شاخ گوزن‌ها را بریدند. این مراسم هر سال در این فصل پاییز برگزار می شود.

هدف از بریدن شاخ گوزن‌ها پیش‌گیری از مجروح شدن احتمالی مراجعه کنندگان یا حتی خود گوزن‌هاست. شاخ گوزن‌ها معمولا ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر طول دارد و به صورت سنتی با اره دستی بریده می‌شود. این حیوانات هیچ دردی را هنگام بریدن شاخشان احساس نمی‌کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح