خبر فوری

خبر فوری

خبرگزاری فرانسه: مهاجران افغان در ایران فقط برای پول در سوریه می‌جنگند

 Comments
در حال خواندن:

خبرگزاری فرانسه: مهاجران افغان در ایران فقط برای پول در سوریه می‌جنگند

خبرگزاری فرانسه: مهاجران افغان در ایران فقط برای پول در سوریه می‌جنگند
اندازه متن Aa Aa