خبر فوری

خبر فوری

ژاپن در جهان؛ کمک به پناهجویان سوری در اردوگاه زعتری

ژاپن در جهان؛ کمک به پناهجویان سوری در اردوگاه زعتری
اندازه متن Aa Aa

اردوگاه زعتری در اردن پنجمین اردوگاه بزرگ در سراسر دنیاست و تبدیل به چهارمین شهر بزرگ این کشور شده است. سازماندهی این اردوگاه و تأمین زیرساخت های لازم برای آن چالش بزرگی است. در این برنامه ژاپن در جهان با استراتژی درازمدت ژاپن برای کمک به پناهجویان سوری در این اردوگاه آشنا می شویم و می بینیم که چگونه این برنامه ها به پناهجویان سوری که همه چیز را در زندگی از دست داده اند، کمک می کند.