Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

رود گدازه در هاوایی

بدون شرح

رود گدازه در هاوایی

رودی از گدازه‌ روان در نزدیکی خلیج کاپوهو در هاوایی در تاریکی شب با پرتویی نارنجی رنگ می‌درخشد. مقامات شهری هاوایی اعلام کردند مواد مذابی که از آتشفشان کیلائو در هاوایی بیرون می‌جوشد خانه‌ها را در مسیر خود ویران کرده و در خلیج کوچکی در حاشیه بزرگترین جزیره هاوایی راهی دریا می‌شوند.

با سوختن ۸۰ خانه دیگر در مسیر این گدازه‌ها شمار خانه‌هایی که در دو ماه گذشته با فعالیت این آتشفشان نابود شده‌اند به ۲۰۰ می‌رسد. ساکنان این خانه‌ها به تازگی آنها را تخلیه کرده بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح