Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

کمک کلاغ‌ها به جمع‌ آوری ته‌سیگارها در فرانسه

بدون شرح

کمک کلاغ‌ها به جمع‌ آوری ته‌سیگارها در فرانسه

شش کلاغ که به طور ویژه آموزش دیده‌اند تا ته‌سیگارها و زباله‌های کوچک را از سطح خیابان‌ها جمع آوری کنند، از هفته آینده در کار تمیز کردن پارک «پوسی دو فو» در نزدیکی شهر لیون فرانسه مشارکت خواهند داشت.

به گفتۀ پرورش دهندۀ آنها، در واقع هدف از این کار استفاده از کلاغ‌ها برای تمیز کردن پارک نیست بلکه روشی برای آموزش و جلب توجه بازدیدکنندگان به موضوع بهداشت محیط زیست است.

آموزش دهندۀ آنها برای این کار یک جعبۀ کوچک طراحی کرده است که در قسمتی از آن یک محفظه بزرگ برای انداختن ته‌سیگارها و در طرف دیگر تنقلاتی که مورد علاقۀ کلاغ‌هاست، وجود دارد .

هربار که کلاغ‌ها ته‌سیگاری را به داخل جعبه می‌اندازند، پاداشی دریافت می‌کنند و به این ترتیب انگیزۀ آنها برای تکرار این کار افزایش می‌یابد. گفته می‌شود که کلاغ‌ها خیلی زود روش این بازی را یاد گرفته‌اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح