خبر فوری

خبر فوری

فعال شدن آتش‌فشان اتنا سیسیل را لرزاند

بدون شرح

فعال شدن آتش‌فشان اتنا سیسیل را لرزاند

فعالیت آتشفشان اِتنا در شرق سیسیل، روز چهارشنبه زلزله‌ای به شدت ۴/۸ ریشتر ایجاد کرد.

۱۰ تن از ساکنان شهر سانتا ونرینا در اثر این زلزله زخمی شدند. همچنین برخی خانه‌ها در اثر این زلزله آسیب دید و قسمتی از یک بزرگراه نیز دچار ریزش زمین شد.

آتشفشان فعال اِتنا یکی از سه آتشفشان فعال ایتالیا و بزرگترین آنهاست. اِتنا در روزهای گذشته فوران دود و گدازه‌های آتشفشانی را از سر گرفته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح