خبر فوری

خبر فوری

پدر سیگاری نوزادش را در قطار جا گذاشت

بدون شرح

پدر سیگاری نوزادش را در قطار جا گذاشت

تصاویر مدار بسته از داخل یک قطار در شهر کلیولند آمریکا مردی را نشان می دهد که نوزاد خود را داخل قطار جا گذاشت. این مسافر برای کشیدن سیگار قطار را ترک کرده بود که ناگهان درهای قطار بسته شد. در تصاوی مداربسته این مرد در حالی که به دنبال قطار می دود دیده می شود. راننده قطار پس از آنکه از این حادثه آگاه شد به ایستگاه قطار بازگشت و نوزاد به پدرش تحویل داده شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح