خبر فوری

خبر فوری

آغاز کارناوال ریودوژانیرو در برزیل

بدون شرح

آغاز کارناوال ریودوژانیرو در برزیل

کارناوال شهر ریو دوژانیرو در برزیل روز جمعه رسما آغاز شد. گروه های رقص و آواز با عبور از خیابان های ریودوژانیرو به جشن و پایکوبی می پردازند.

کارناوال ریودوژانیرو محبوب ترین کارناوال برزیل است.

مطالب بیشتر از بدون شرح